بهترین زمان سفر به میلان شهر جشنواره‌ها و فستیوال‌ها

میلان سالانه میزبان بسیاری از جشنواره‌ها و فستیوال‌هاست. بیشتر این جشنواره‌ها، معمولا در بهار و پائیز برگزار می‌شود. جایزه بزرگ ایتالیا، نمایشگاه بازارهای خیابانی، جشنواره فیلم‌ و کنفرانس‌های آموزشی همگی در فصل پائیز در میلان برگزار می‌شوند.