بهترین زمان سفر به میلان برای خرید

تمامی روز های سال زمان مناسبی برای خرید در میلان، پایتخت مد اروپا است. این شهر دارای فروشگاه‌های جذاب و بوتیک‌های زیبا می‌باشد.

بهترین زمان خرید در میلان، ماه ژوئن برای لباس‌های مردانه و ماه سپتامبر برای لباس‌های زنانه است. در این دو ماه به ترتیب هفته مد مردان و هفته مد زنان برقرار می باشد.