کدام ترمینال مهرآباد؟

یکی از پرسش‌های متداول مسافرانی که بلیط هواپیما می‌خرند و پروازشان از فرودگاه مهرآباد انجام می‌شود، این است: « به کدام ترمینال بروم؟»

 فرودگاه مهرآباد چهار ترمینال دارد که در حال حاضر ترمینال‌های 1 و 2 جهت ورود و خروج پروازهای داخلی‌، ترمینال 4 جهت خروجیِ مسافران پروازهای داخلی و ترمینال 6 تنها جهت ورودی پروازهای داخلی است.

برای این‌ که بدانید کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد مربوط به سفر شما می باشد، از فهرست زیر استفاده کنید.

ترمینال 1: کیش‌ایر، زاگرس
ترمینال 2: ایران ایر، ایر تور، آتا، قشم ایر، معراج، نفت
ترمینال 4: ماهان، کاسپین، آسمان، اترک، تابان، سپاهان